Daňová činnost

Naše společnost je zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR, jako právnická osoba, která je oprávněna vykonávat daňové poradenství. Námi poskytované služby zahrnují celé spektrum daňového poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a nepřímých daní.

 

V oblasti daňového poradenství poskytujeme našim klientům následující služby:

 • zpracování všech druhů daňových přiznání pro právnické a fyzické osoby
  • daň z příjmů,
  • daň z přidané hodnoty,
  • silniční daň,
  • daň z nabytí nemovitých věcí,
  • daň z nemovitých věcí,
 • zpracování kontrolních a souhrnných hlášení k DPH
 • zpracování hlášení INTRASTAT
 • zpracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • výpočet odložené daně,
 • odložení termínu podání daňového přiznání k DPPO nebo DPFO na základě plné moci,
 • komunikace s finančním úřadem na základě plné moci (zastupování při kontrolách apod.),
 • poradenství v oblasti zdanění při obchodování na mezinárodní úrovni,
 • daňové poradenství vztahující se k procesům transformace společností, volba právní formy podnikání,
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska,
 • komplexní posouzení daňové situace zákazníka,
 • daňová optimalizace – minimalizace daňového zatížení zákazníka při využití všech legálních prostředků,
 • posouzení interních daňových kontrol a systémů z hlediska efektivnosti a účinnosti,
 • dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní,
 • upozorňování na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh,
 • daňové konzultace k aktuálním problémům,
 • informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích,
 • vydávání stanovisek k různým sporným daňovým otázkám.

Naším cílem je maximálně usnadnit našim klientům orientaci v českém i zahraničním daňovém systému.

 

Pro více informací o námi poskytovaných službách či pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se Vaší podnikatelské činnosti nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.